ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • Banner ITA
 • Banner App Moac
 • Banner Award
 • Banner Award Cpd
 • Outstanding personnel
 • Banner KICK OFF
  กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  แบบฟอร์มทะเบียนคุม
  ควบคุมภายใน แบบปค.และแบบติดตาม
  สื่อสารสนเทศ
  รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในประจำปี
  แผนการตรวจสอบภายใน
  คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
  การตรวจสอบสอบภายใน
  ประกันคุณภาพ
  สรุปข้อตรวจพบของหน่วยรับตรวจ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • HOPE วัฒนธรรมองค์กร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • LINE OPENCHAT กลุ่มตรวจสอบภายใน

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงกษ
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  ก.พ.
  กรมบัญชีกลาง
  สตง
  สำนักงบประมาณ
  รัฐบาลไทย

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  FB กรม
  FB กตน
  Entry Thailand

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์
  Copyright © 2022 Internal Audit Group of CPD
  ภาพและวิดีโอจาก canva.com, freepik.com, pixabay.com, flaticon.com

  BACK TO TOP